Testimonials

Testimonials

Tomáš Sleziak
Zmysluplné závery a výstupy použiteľné v praxi s dostupnými cenovými reláciami služieb. Výstupy a odporúčania BizBuilders sme sa snažili do maximálnej možnej miery implementovať do praxe. Približne 85% poznatkov sa nám podarilo implementovať. Výstupy a odporúčania priniesli očakávané.
Tomáš Sleziak
Zmysluplné závery a výstupy použiteľné v praxi s dostupnými cenovými reláciami služieb. Výstupy a odporúčania BizBuilders sme sa snažili do maximálnej možnej miery implementovať do praxe. Približne 85% poznatkov sa nám podarilo implementovať. Výstupy a odporúčania priniesli očakávané.
Tomáš Sleziak
Tomáš Sleziak
Tomáš Porubský
BizBuilders dokonale pochopili, čo chcem a vedeli, čo potrebujem spraviť. Predovšetkým sa zameriavali na nacítenie zámeru, aby bol realizovateľný na trhu a priniesol požadované očakávania. Je to jedinečný prístup, kde som cítil, že som v dobrých rukách. Mohol som dostať rôzne odporúčania, ako vytvoriť pekné pozlátko mojej firmy, ale im ide predovšetkým o to, aby firma žiarila z vnútra a bola schopná naplniť svoj potenciál. Moju dôveru si získali hneď.
Tomáš Porubský
BizBuilders dokonale pochopili, čo chcem a vedeli, čo potrebujem spraviť. Predovšetkým sa zameriavali na nacítenie zámeru, aby bol realizovateľný na trhu a priniesol požadované očakávania. Je to jedinečný prístup, kde som cítil, že som v dobrých rukách. Mohol som dostať rôzne odporúčania, ako vytvoriť pekné pozlátko mojej firmy, ale im ide predovšetkým o to, aby firma žiarila z vnútra a bola schopná naplniť svoj potenciál. Moju dôveru si získali hneď.

© 2024 BizBuilders | Všetky práva vyhradené.

hello@bizbuilders.sk