Grant na ochranu duševného vlastníctva

Získajte finančnú pomoc Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Ochráňte svoju značku s finančnou podporou až 1000 EUR.

O ochrane značky

Ochranná známka chráni zvyčajne názov alebo logo súvisiace s výrobkami alebo službami, pod ktorými sú výrobky a služby uvádzané na trh. Mať v portfóliu ochrannú známku, ktorá má medzi spotrebiteľmi vysokú a pozitívne vnímanú reputáciu je pre podnikateľov dôležité aj vo vzťahu k ich konkurencii a upevneniu ich postavenia na trhu.

O finančnej podpore

Malé a stredné podniky majú možnosť získať finančnú pomoc Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Grant prináša možnosť ochrániť si svoju značku alebo dizajn s finančnou podporou od EUIPO až do výšky 75 % poplatkov za registráciu, maximálne do výšky 1.000 EUR.

O grantovú podporu môžu požiadať všetky malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov a ich ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR.

Pomôžeme vám zorientovať sa

Popíšte svoju situáciu a potreby v tomto krátkom dotazníku a my vás nasmerujeme ako ďalej.

O vašej firme

Overenie podmienok
(o grantovú podporu môžu požiadať podniky, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov a ich ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR.)

O vašej značke

Unikátnosť loga a názvu
Názov a logo
Registrácia značky

Kontaktné údaje

© 2024 BizBuilders | Všetky práva vyhradené.

hello@bizbuilders.sk