Zmysluplné závery a výstupy použiteľné v praxi s dostupnými cenovými reláciami služieb. Výstupy a odporúčania BizBuilders sme sa snažili do maximálnej možnej miery implementovať do praxe. Približne 85% poznatkov sa nám podarilo implementovať. Výstupy a odporúčania priniesli očakávané.