BizBuilders dokonale pochopili, čo chcem a vedeli, čo potrebujem spraviť. Predovšetkým sa zameriavali na nacítenie zámeru, aby bol realizovateľný na trhu a priniesol požadované očakávania. Je to jedinečný prístup, kde som cítil, že som v dobrých rukách.

Mohol som dostať rôzne odporúčania, ako vytvoriť pekné pozlátko mojej firmy, ale im ide predovšetkým o to, aby firma žiarila z vnútra a bola schopná naplniť svoj potenciál. Moju dôveru si získali hneď.